Прв тим

(1)

РАМАНИ
Ферат

Голман 28.10.1994

(12)

МИТЕВ
Петар

Голман 30.01.1998

(25)

НАСТЕВСКИ
Борис

Голман 20.03.1999

(5)

МИТРЕВ
Антонио

Одбрана 21.01.1999

(21)

МИЦКОВ
Марјан

Одбрана 04.08.1981

(3)

ВАТИЌ
Кенан

Одбрана 30.12.1993

(11)

ДЕРВИШИ
Енис

Одбрана 03.09.1997

(18)

САВЕВСКИ
Игор

Одбрана 21.03.1983

(14)

ЗДРАВКОСКИ
Нинослав

Одбрана 21.12.1999

(8)

ИВАНОСКИ
Јане

Среден ред 15.07.1988

(22)

МЛАДЕНОВСКИ
Роберт

Среден ред 11.11.1992

(10)

САЛИЈИ
Меритон

Среден ред 15.01.1996

(4)

ПЕТРОВСКИ
Никола

Среден ред 23.05.1998

(23)

КОЦЕВ
Стефан

Среден ред 1.11.1996

(24)

ЃУРЧИНОВСКИ
Дарко

Среден ред 20.10.1993

(20)

ЈАНАКИЕВСКИ
Иво

Среден ред 09.06.1993

(30)

АНГЕЛОВСКИ
Божидар

Напад 12.12.1998

(17)

КРСТЕВСКИ
Филип

Напад 27.07.1997

(19)

ЏЕЛАДИНИ
Ердин

Напад 02.06.1996

(15)

ГРОЗДАНОСКИ
Божидар

Напад 09.07.1999

(16)

МИЦЕВСКИ
Марио

Напад 04.12.2000

(7)

ЈОВАНОВСКИ
Филип

Напад 10.02.1999

(9)

ЉАМА
Башким

Напад 22.08.1996