Крај на натпреварот

September 12 2020, 16:00

Велешта 2:0 ТЕТЕКС