Крај на натпреварот

September 26 2020, 15:30

Скопје 1:0 ТЕТЕКС