Крај на натпреварот

November 08 2020, 13:30

Кораб 1:0 ТЕТЕКС