Виктор Јовановски

Одбрана
5

Профил на фудбалерот

Датум на раѓање #.#.1994
Место Тетово, Македонија