Меритон Салији

Среден ред
10

Профил на фудбалерот

Датум на раѓање 15.01.1996
Место Тетово, Македонија